Запрошуємо представників громад відвідати заходи Супермаркету рішень. Цього тижня працюють секції  "SMART" "ЖКГ та енергозбереження"  "Освіта",  "II Український Будівельний Конгрес", "Економічний розвиток, стратегії та інвестиції", "Самовідновлення",  "КАБІНЕТ МЕРА" та інші.

Супермаркет рішень - екосистема, яка забезпечує безперервний цикл комунікацій між усіма зацікавленими сторонами: влада, донори, бізнес. Щоденні зустрічі відбуваються за різними темами, кожна громада обов'язково знайде своє

13 травня, 14.00

Секція: Міжнародні кращі практики

Реалізація програми реабілітації пацієнтів після ампутації нижніх кінцівок в українських лікарнях, обмін досвідом з Національним реабілітаційним центром «Вайварі» (Латвія)

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/realizatsiia-prohramy-reabilitatsii-patsiientiv-pislia-amputatsii-nyzhnikh-kintsivok-v-ukrainskykh-likarniakh-obmin-dosvidom-z-natsionalnym-reabilitatsiinym-tsentrom-vaivari-latviia-6

 

14 травня, 15.00

Секція: Штучний інтелект

Штучний інтелект для написання службових записок, емейлів та відповідей на запити

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/shtuchnyi-intelekt-dlia-napysannia-sluzhbovykh-zapysok-emeiliv-ta-vidpovidei-na-zapyty

 

14 травня, 19.00

Секція: Освіта

Курси з англійської мови (онлайн). Урок №13

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/kursy-z-anhliiskoi-movy-onlain-urok-13

 

15 травня, 11.00-18.00

Секція: II Український Будівельний Конгрес

II-й Український Будівельний Конгрес. День перший. (Програма додається)

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/ii-i-ukrainskyi-budivelnyi-konhres

 

16 травня, 11.00-18.00

Секція: II Український Будівельний Конгрес

II-й Український Будівельний Конгрес. День другий (Програма додається)

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/ii-i-ukrainskyi-budivelnyi-konhres-2

 

16 травня, 19.00

Секція: Освіта

Курси з англійської мови (онлайн). Урок №14

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/kursy-z-anhliiskoi-movy-onlain-urok-14

 

17 травня, 15.00

Секція: Відбудова

Статус потерпілого внаслідок міжнародного злочину російської агресії для громад, як умова для відшкодування громаді всієї завданої під час війни шкоди, за рахунок майна рф та її пособників

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/status-poterpiloho-vnaslidok-mizhnarodnoho-zlochynu-rosiiskoi-ahresii-dlia-hromad-iak-umova-dlia-vidshkoduvannia-hromadi-vsiiei-zavdanoi-pid-chas-viiny-shkody-za-rakhunok-maina-rf-ta-ii-posobnykiv

 

17 травня, 20.00

Секції: Самовідновлення

Чудодійні рослини у віруваннях українців та в народній медицині.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/chudodiini-roslyny-u-viruvanniakh-ukraintsiv-ta-v-narodnii-medytsyni

 

Більше інформації про заходи Супермаркету рішень:

https://atu.net.ua/vebinary#year=2024&month=5&day=9&view=month