Запрошуємо представників громад відвідати заходи Супермаркету рішень.

Супермаркет рішень - екосистема, яка забезпечує безперервний цикл комунікацій між усіма зацікавленими сторонами: влада, донори, бізнес. Щоденні зустрічі відбуваються за різними темами, кожна громада обов'язково знайде своє.

 

23 квітень, 10:00

Секція: ЖКГ

Онлайн екскурсія компанією Renault Trucks -презентація самоскиду з трьохстороннім розвантаженням - незмінний транспортний засіб для будівельної, дорожньої та комунальної галузей

Реєстрація:https://atu.net.ua/vebinary/onlain-ekskursiia-kompaniieiu-renault-trucks-prezentatsiia-samoskydu-z-trokhstoronnim-rozvantazhenniam-nezminnyi-transportnyi-zasib-dlia-budivelnoi-dorozhnoi-ta-komunalnoi-haluzei

 

23 квітня, 14:00

Секція: ЖКГ

Онлайн екскурсія компанією «НасосЕнергоПром»

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/onlain-ekskursiia-kompaniieiu-nasosenerhoprom-2

 

23 квітня, 15:00

Секція: Освіта

Засади економічного розвитку в умовах технологічних змін

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/zasady-ekonomichnoho-rozvytku-v-umovakh-tekhnolohichnykh-zmin

 

23 квітня, 19:00

Секція: Освіта

Курси з англійської мови (онлайн). Урок №7

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/kursy-z-anhliiskoi-movy-onlain-urok-7

 

24 квітня, 10:00

Секція: Практики відновлення

Розробка "Програми комплексного відновлення Конотопської міської територіальної громади"

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/rozrobka-prohramy-kompleksnoho-vidnovlennia-konotopskoi-miskoi-terytorialnoi-hromady

 

24 квітня, 13:00

Секція: Цивільний захист

Металеві гофровані укриття

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/metalevi-hofrovani-ukryttia

 

25 квітня, 10:00

Секція: Освіта

Всеукраїнська інноваційна система освіти дітей раннього та дошкільного віку «Mr.Leader». Досвід Валківської громади

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/vseukrainska-innovatsiina-systema-osvity-ditei-rannoho-ta-doshkilnoho-viku-mrleader-dosvid-valkivskoi-hromady

 

25 квітня 15:00

Секція: II Український Будівельний Конгрес

Презентація ІІ-го Українського Будівельного Конгресу

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/prezentatsiia-ii-ho-ukrainskoho-budivelnoho-konhresu

  

25 квітня, 19:00

Секція: Освіта

Курси з англійської мови (онлайн). Урок №8

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/kursy-z-anhliiskoi-movy-onlain-urok-8

 

26 квітня 13:00

Секція: КАБІНЕТ МЕРА

Публічні комунікації, репутаційний менеджмент та результативні медійні активності

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/publichni-komunikatsii-reputatsiinyi-menedzhment-ta-rezultatyvni-mediini-aktyvnosti

 

26 квітня, 20:00

Секція: Самовідновлення

Які продукти вибирати і як правильно читати етикетки.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/yaki-produkty-vybyraty-i-iak-pravylno-chytaty-etyketky

  

Більше інформації про заходи Супермаркету рішень:

https://atu.net.ua/vebinary#year=2024&month=4&day=17&view=month