Супермаркет рішень - екосистема, яка забезпечує безперервний цикл комунікацій між усіма зацікавленими сторонами: влада, донори, бізнес. Щоденні зустрічі відбуваються за різними темами, кожна громада обов'язково знайде своє.

План тижня  «Супермаркет рішень»

27 лютого, 14:00

Секція: ЖКГ

Використання конопляно-вапняних матеріалів для відбудови та внутрішнього утеплення будівель (у тому числі укриттів)

  • як збудувати екологічне енергоефективне житло власноруч;
  • чим можна утеплити будівлі та споруди зсередини без появи плісняви та грибка, руйнування стін;

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/vykorystannia-konopliano-vapnianykh-materialiv-dlia-vidbudovy-ta-vnutrishnoho-uteplennia-budivel-u-tomu-chysli-ukryttiv

  

28 лютого, 10:00

Секція: Практики відновлення

Відновлення місцевого бізнесу: розкриття потенціалу грантових програм через інноваційні підходи Бізнес Хабу

  • Досвід відкриття першого Бізнес хабу у Радомишльській громаді за міжнародної підтримки;
  • Інструменти співпраці з місцевим бізнесом через грантові програми;
  • Потенціал програми Є-робота для відновлення економіки громад;
  • Історія залучення 8,9 млн грн для місцевого бізнесу громади за 1 рік.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/vidnovlennia-mistsevoho-biznesu-rozkryttia-potentsialu-hrantovykh-prohram-cherez-innovatsiini-pidkhody-biznes-khabu-radomyshlskoi-hromady

 

 29 лютого, 10:00

Майстерня земельних питань

Методи та інструменти управління ресурсами громади (порядки: вилучення та надання земельних ділянок, здійснення плати за землю, визначення розмірів орендних ставок та податку, обліку землевласників, землекористувачів, використання пасовищ).

  • Регулювання питань земельно-правового характеру, визначення процедури реалізації прав та повноважень органу місцевого самоврядування та членів Громади в питаннях забезпечення життєдіяльності Громади, як фінансуються такі послуги, на базі яких законодавчих та нормативних актів, науково-методичних рекомендацій розробляється, як надається правовий статус таким документам.
  • Приклади видів місцевої нормативної бази для управління ресурсами громади

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/metody-ta-instrumenty-upravlinnia-resursamy-hromady-poriadky-vyluchennia-ta-nadannia-zemelnykh-dilianok-zdiisnennia-platy-za-zemliu-vyznachennia-rozmiriv-orendnykh-stavok-ta-podatku-obliku-zemlevlasnykiv-zemlekorystuvachiv-vykorystannia-pasovyshch-vykorys

  

1 березня, 11:00

Секція: КАБІНЕТ МЕРА

Зустріч з Народним депутатом України Дмитром Микишею

  • Поговоримо про легітимність інституцій під час воєнного стану та інші питання діяльності комітету.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/zutrich-z-narodnym-deputatom-ukrainy-dmytrom-mykysheiu

 

 Більше інформації про заходи Супермаркету рішень:

https://atu.net.ua/vebinary#year=2024&month=2&day=22&view=month