12 лютого о 15.00

Секція: Освіта

Зміцнення кадрового потенціалу громад в рамках Національної системи кваліфікацій

✅Досвід  Міжнародного агентства професійних кваліфікацій в підвищенні та сертифікації професійних кваліфікацій працівників соціальної сфери (фахівці із соціальної роботи,  психологи, фахівці із раннього втручання) в громадах
✅Національну систему кваліфікацій України як сукупність механізмів правового та інституційного регулювання кваліфікацій працівників з урахуванням потреб ринку праці
✅Роль сертифікату державного зразка про присвоєння професійної кваліфікації у кар'єрному зростанні працівника
✅Правові основи потреби працівника ОМС у сертифікації своїх професійних компетентностей Кваліфікаційним центром, акредитованим Національним агентством кваліфікацій

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/zmitsnennia-kadrovoho-potentsialu-hromad-v-ramkakh-natsionalnoi-systemy-kvalifikatsii

13 лютого о 10.00

Секція: Освіта

Всеукраїнська Олімпіада з ділової англійської мови. Можливості для учнів старших класів отримати на пільгових умовах навчання на бакалаврських програмах Українсько-американського університету Конкордія

✅Запрошуємо відвідати  інформаційні онлайн сесії,  які присвячені щорічній безкоштовній Всеукраїнській Олімпіаді з ділової англійської мови для учнів старших класів середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій (10-11 класи) та щодо можливостей отримати на пільгових умовах навчання на  бакалаврських програмах Університету.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/vseukrainska-olimpiada-z-dilovoi-anhliiskoi-movy-mozhlyvosti-dlia-uchniv-starshykh-klasiv-otrymaty-na-pilhovykh-umovakh-navchannia-na-bakalavrskykh-prohramakh-ukrainsko-amerykanskoho-universytetu-konkordiia-2

14 лютого о 10.00

Секція: Практики відновлення

Економічний блок: розвиток муніципального гранту, бюджет участі, міжмуніципальне співробітництво та проектна діяльність. Досвід Коростенської громади

✅Досвід конкурсів соціальних проектів серед неприбуткових громадських організацій в громаді, як залучення та стимулювання організацій до реалізації ініціатив.

✅Практика впровадження в громаді бюджету участі, як елемент залучення жителів до прийняття рішень та реалізації спільних проектів.

✅Розвиток системи партнерства з українськими та закордонними містами, залучення грантових коштів на реалізацію соціально-економічних проєктів громади.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/ekonomichnyi-blok-rozvytok-munitsypalnoho-hrantu-biudzhet-uchasti-mizhmunitsypalne-spivrobitnytstvo-ta-proektna-diialnist-dosvid-korostenskoi-hromady

15 лютого о 10.00

Майстерня земельних питань

Проблемні питання, що виникають у процесі розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок громади. Проблеми, які ускладнюють розробку технічної документації. Види помилок в ДЗК, які впливають на якість технічної документації

✅Основні проблемні питання що виникають у процесі НГО.

✅Питання наявності чи відсутності вихідних даних: меж громади, невідповідність фактичного використання земельних ділянок даним Державного земельного кадастру, відсутність відомостей про цільове призначення земельних ділянок, невідповідність площ земельних ділянок, порядок та особливості формування оціночних районів, розрахунку КМ4. 

✅Чи відповідає чинна «Методика нормативної грошової оцінки земельних ділянок» (надалі «Методика») на такі питання, наявність нормативно-методичних рекомендацій, які деталізують «Методику».

✅Приклади проблем, які ускладнюють розробку технічної документації.

✅Приклади видів помилок в ДЗК, які впливають на якість технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок громади.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/problemni-pytannia-shcho-vynykaiut-u-protsesi-rozrobky-tekhnichnoi-dokumentatsii-z-normatyvnoi-hroshovoi-otsinky-zemelnykh-dilianok-hromady-problemy-iaki-uskladniuiut-rozrobku-tekhnichnoi-dokumentatsii-vydy-pomylok-v-dzk-iaki-vplyvaiut-na-iakist-tekhnichn

16 лютого о 11.00

Секція: КАБІНЕТ МЕРА

Український тиждень в Америці

✅Як пройшов Український тиждень та його формат

✅Що намагалась досягти українська делегація під час свого візиту

✅Яке домашнє завдання отримала українська делегація

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/ukrainskyi-tyzhden-v-amerytsi

16 лютого о 13.00

Секція: ЖКГ

Водопостачання та водовідведення. Онлайн екскурсія компанією «НасосЕнергоПром»

✅Запрошуємо на онлайн екскурсію в компанію «НасосЕнергоПром», де наші фахівці розкажуть про типи і характеристики насосного обладнання та детально ознайомлять з наявним обладнанням на складі.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/onlain-ekskursiia-kompaniieiu-nasosenerhoprom

18 лютого о 18.00

Секція: Самовідновлення

Активність - це просто, потрібно, приємно.

✅Навʼязані ідеали

✅Непереборну силу «ніколи мені таким не бути»

✅А що таке 10000 кроків?

✅Чому фітнес - це легко?

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/aktyvnist-tse-prosto-potribno-pryiemno

 

Більше інформації про заходи Супермаркету рішень: https://atu.net.ua/vebinary#year=2024&month=2&day=8&view=month