Запрошуємо представників громад відвідати заходи Супермаркету рішень. Цього тижня працюють секції  "Освіта", "Штучний інтелект" , "Практики відновлення", "Економічний розвиток, стратегії та інвестиції", секція "З питань праці", "Самовідновлення" та інші.

Супермаркет рішень - екосистема, яка забезпечує безперервний цикл комунікацій між усіма зацікавленими сторонами: влада, донори, бізнес. Щоденні зустрічі відбуваються за різними темами, кожна громада обов'язково знайде своє.

 

План тижня  «Супермаркет рішень для громад»

 

10 червня, 14.00

Секція: Штучний інтелект

Штучний інтелект – знайомство з дивом

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/shi-znaiomstvo-z-dyvom

 

10 червня, 15.00

Секція: Економічний розвиток, стратегії та інвестиції

Особливості регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/osoblyvosti-rehuliuvannia-trudovykh-vidnosyn-v-umovakh-voiennoho-stanu

 

11 червня, 11.00

Секція: ЖКГ та енергозбереження

Комунальна техніка Kärcher та Holder

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/komunalna-tekhnika-kaercher-ta-holder

 

11 червня, 15.00

Секція: Штучний інтелект

Штучний інтелект для підготовки виступів та презентацій

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/shtuchnyi-intelekt-dlia-pidhotovky-vystupiv-ta-prezentatsii

 

12 червня, 10.00

Секція: Практики відновлення

Комплексний підхід до підтримки та інтеграції ВПО на рівні громади. Досвід Нововолинської громади.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/kompleksnyi-pidkhid-do-pidtrymky-ta-intehratsii-vpo-na-rivni-hromady-dosvid-novovolynskoi-hromady

 

12 червня, 13.30

Секції: ЖКГ та енергозбереження

Енергетика та Енергозбереження сучасні рішення від членів СБПУ

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/enerhetyka-ta-enerhozberezhennia-suchasni-rishennia-vid-chleniv-sbpu

 

12 червня, 14.00

Секція: Освіта

Використання технологій в освіті: корисні додатки для роботи вихователя

https://atu.net.ua/vebinary/vykorystannia-tekhnolohii-v-osviti-korysni-dodatky-dlia-roboty-vykhovatelia

 

12 червня, 15.00

Секція: Економічний розвиток, стратегії та інвестиції

Старт п'яти тижневого групового коучингу - "Побудова бренду громади"

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/start-piaty-tyzhnevoho-hrupovoho-kouchynhu-pobudova-brendu-hromady

 

13 червня, 10.00

Секція: Цивільний захист

Проблеми з забезпеченням укриттями. Які є шляхи вирішення?

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/problemy-z-zabezpechenniam-ukryttiamy-yaki-ie-shliakhy-vyrishennia

 

13 червня, 13.00

Секція: Екологія

Практичні кроки реформи управління відходами для громад

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/praktychni-kroky-reformy-upravlinnia-vidkhodamy-dlia-hromad

 

13 червня, 14.00

Секція: Освіта

Інтеграція різновидів дитячої діяльності в освітньому процесі за Програмою «ОСВІТА І ПІКЛУВАННЯ /EDUCATION & CARE»

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/intehratsiia-riznovydiv-dytiachoi-diialnosti-v-osvitnomu-protsesi-za-prohramoiu-osvita-i-pikluvannya-education-care

 

13 червня, 16.00

Секція: Самовідновлення

Безконфліктна комунікація. Як підтримати людину в горі?

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/bezkonfliktna-komunikatsiia-yak-pidtrymaty-liudynu-v-hori

 

14 червня, 10.00

Секція: Цивільний захист

Швидкоспоруджувані збірні металеві гофровані укриття

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/shvydkosporudzhuvani-zbirni-metalevi-hofrovani-ukryttia

 

Більше інформації про заходи:https://atu.net.ua/vebinary#year=2024&month=6&day=10&view=month