Супермаркет рішень - екосистема, яка забезпечує безперервний цикл комунікацій між усіма зацікавленими сторонами: влада, донори, бізнес. Щоденні зустрічі відбуваються за різними темами, кожна громада обов'язково знайде своє.

 План тижня  «Супермаркет рішень»

5 березня, 10:00

Секція: ЖКГ

Визначення оптимального типу самоскида відповідно до конкретних потреб територіальної громади

 • Запрошуємо приєднатися до зустрічі, яка буде присвячена важливому аспекту розвитку кожної громади – вибору оптимального технічного рішення для обслуговування та покращення інфраструктури, зокрема, вибір самоскиду.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/vyznachennia-optymalnoho-typu-samoskyda-vidpovidno-do-konkretnykh-potreb-terytorialnoi-hromady

5 березня, 11:00

Секція: ЖКГ

Водопостачання та водовідведення. Онлайн екскурсія компанією «НасосЕнергоПром»

 • Запрошуємо на онлайн екскурсію до виробничого підприємства «НасосЕнергоПром».
 • Під час зустрічі фахівці розкажуть про типи і характеристики насосного обладнання та детально ознайомлять з наявним обладнанням на складі.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/vodopostachannia-ta-vodovidvedennia-onlain-ekskursiia-kompaniieiu-nasosenerhoprom

5 березня, 14:00

Секція: Медицина та охорона здоров’я

Реалізація програми реабілітації пацієнтів після ампутації нижніх кінцівок в українських лікарнях, обмін досвідом з Національним реабілітаційним центром «Вайварі» (Латвія)

 • Підгостра реабілітація - види (амбулаторна, денного стаціонару, стаціонарна), показання та протипоказання в передпротезному періоді.
 • У реабілітаційній бригаді в стаціонарі та денному стаціонарі.
 • Підготовка до протезування.
 • Стандартизовані інструменти оцінки.
 • Діюча оціночна лабораторія/Комісія, що оцінює фізіологічний стан.
 • Харчування пацієнтів перед протезуванням

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/realizatsiia-prohramy-reabilitatsii-patsiientiv-pislia-amputatsii-nyzhnikh-kintsivok-v-ukrainskykh-likarniakh-obmin-dosvidom-z-natsionalnym-reabilitatsiinym-tsentrom-vaivari-latviia-3

5 березня, 15:00

Секція: Медицина та охорона здоров’я

Невідкладна психологічна допомога собі та ближньому

 • Що таке стрес, його ознаки і симптоми
 • Різниця між стресом і вигоранням
 • Психологічний стан та емоційна поведінка при стресі
 • Як подолати стрес?
 • Що таке Перша Психологічна Допомога та її принцип роботи?

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/nevidkladna-psykholohichna-dopomoha-sobi-ta-blyzhnomu

6 березня, 10:00

Секція: Практики відновлення

На шляху до енергоефективності. Досвід Чорноморської громади.

 • Добровільне зобов’язання скоротити викиди парникових газів на своїй території за рахунок реалізації заходів щодо підвищення енергоефективності.
 • Основні нормативні документи.
 • Мотиватори впровадження енергоменджменту (далі – ЕМ) (участь у грантових проєктах).
 • Перші кроки на шляху до ЕЕ (участь у Проєкті GIZ "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні»).
 • Затвердження Концепції запровадження системи ЕМ в Чорноморській міській територіальній громаді.
 • Структура ЕМ.
 • Програмний інструмент для енергоменеджера.
 • Аналітика споживання ПЕР.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/dosvid-vprovadzhennia-enerhomenedzhmentu-v-chornomorskii-miskii-terytorialnii-hromadi

6 березня, 15:00

Секція: Економічний розвиток, стратегії та інвестиції

Брендинг території, як ключовий інструмент місцевого розвитку

 • Залучення місцевих жителів, бізнесу та туристів до активної участі у формуванні бренду території, а також стратегії збереження інтересу та взаємодії протягом тривалого часу.
 • Вплив бренду на розвиток туризму в регіоні та можливості створення унікального туристичного образу місцевості.
 • Вплив елементів інфраструктури та місцевого середовища на створення бренду території, а також можливості інфраструктурних рішень у формуванні гармонійного образу.
 • Визначення цільової аудиторії та розробки ефективних маркетингових стратегій, а також методи вимірювання ефективності бренду території.
 • Роль місцевих та регіональних органів влади у формуванні та розвитку бренду території та способи забезпечення ефективної взаємодії між владою та громадою для спільного розвитку.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/brendynh-terytorii-iak-kliuchovyi-instrument-mistsevoho-rozvytku

7 березня, 10:00

Майстерня земельних питань

Розпорядження землями водного фонду, землями в межах прибережних захисних смуг і під водними об’єктами. Приклади поширених помилок в питаннях розпорядження землями водного фонду.

 • Законодавство, що регулює питання повноважень при розпорядженні землями водного фонду, землями в межах прибережних захисних смуг і під водними об’єктами.
 • Договір оренди водного об’єкту, суб’єкти укладання такого договору, предмет договору, суттєві умови договору, питання забезпечення доступу громадян до водного об’єкту, підстави для розірвання договору оренди водного об’єкту, питання плати за землю при укладанні договору оренди водного об’єкту. Встановлення прибережних захисних смуг.
 • Приклади поширених помилок в процесах розпорядження. Чи потрібно переукладати договори оренди водного об’єкту після зміни орендодавця за результатами зміни повноважень громад.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/rozporiadzhennia-zemliamy-vodnoho-fondu-zemliamy-v-mezhakh-pryberezhnykh-zakhysnykh-smuh-i-pid-vodnymy-obiektamy-pryklady-poshyrenykh-pomylok-v-pytanniakh-rozporiadzhennia-zemliamy-vodnoho-fondu

7 березня, 13:00

Секція: КІБЕРБЕЗПЕКА

Використання онлайн-платформи CyberTeens при навчанні школярів

 • Під час зустрічі поговоримо про важливість навчання школярів основам кібербезпеки та кібергігієни. Обговоримо питання як можна імплементувати окремі модулі навчальної платформи в освітній процес школярів 5-11 класів.
 • Дана зустріч – це можливість дізнатися про платформу CyberTeens та отримати консультацію щодо технічних особливостей її використання, переваг та можливостей, які надає ця платформа для ефективного і цікавого навчання підлітків

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/vykorystannia-onlain-platformy-cyberteens-pry-navchanni-shkoliariv

7 березня, 15:00

Секція: Відбудова

Як та навіщо органу місцевого самоврядування/військовій адміністрації під час війни формувати право вимоги про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок російської агресії?

 • Запрошуємо на зустріч представників органів місцевого самоврядування, які опікуються фінансовими та юридичними питаннями.
 • Команда проєкту надає безоплатну юридичну підтримку органам місцевого самоврядування/військовим адміністраціям задля подолання тяжких наслідків російської агресії і готові проводити за запрошенням персональні зустрічі з зацікавленими громадами.

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/yak-ta-navishcho-orhanu-mistsevoho-samovriaduvannia-viiskovii-administratsii-pid-chas-viiny-formuvaty-pravo-vymohy-pro-vidshkoduvannia-mainovoi-shkody-zavdanoi-vnaslidok-rosiiskoi-ahresii-2

10 березня, 18.00

Секція: Самовідновлення

Точка опори в кризових станах

 • що таке точки опори
 • копінг-стратегії в кризових станах

Реєстрація: https://atu.net.ua/vebinary/tochka-opory-v-kryzovykh-stanakh

 

Більше інформації про заходи Супермаркету рішень:

https://atu.net.ua/vebinary#year=2024&month=3&day=1&view=month

Актуальні новини для громад в телеграм-каналі АММУ https://t.me/AMMUmalimista